Hakan Kursun 2021 Müzik Geliştirme Programları

Program Başlıkları:  

 

 

1- Doğaçlamadan Kompozisyona 

Konular: Algı yönetimi ve transformasyonu, içsel doğaçlama, teknik doğaçlama, geçiş süreçleri, müzik ve haz, etüd tasarımı, ritmik vurgu algısı, kondisyon geliştirme, cümleler, kompozisyon ve hazırlığı, tespit yöntemleri.  

Kazanım: Yaratıcılık ve doğaçlama arasında bulunan bağların geliştirilmesi. İşitsel odaklanma ve zamanlama ilişkisinin gelişmesi. Tema seçimi. Doğaçlama ve çevre ilişkisinin oluşması. 

 

Kimler için: Müzik dinleyicileri, performans sanatçıları, dijital sanatçılar, besteciler, aranjörler, programcılar, içerik tasarımcıları, müzikologlar. 

 

2- Çalgı Hakimiyeti

 

Konular: Rezonanslar, zamanlama, ses dokusu, dinamizm, etüd tasarımı, ifade gücü, vurgulama, tını, ahenk ve rastlantısallık. Kazanımlar: Entonasyon, zamanlama ve ifade gücünün gelişimi.

 

Kimler için: Akustik gitar, elektrik gitar, bas gitar, davul, vurmalı çalgılar, vokal ve bilgisayar çalanlar için. 

3- Müzik Teklisi, EP ve Albüm Yapımı  

 

Konular: Müzik ve yaşam, müzik işletmeciliği, meslek birlikleri, repertuar tasarımı, müzik pazarlaması, dağıtım ve satış sistemleri,  sanatçı geliştirme sistematikleri, müzik yapım yöntemleri. Aranjman ve kayıt. İşitsel estetik.  

Kazanımlar: Temel müzik telif sistemi, STK farkındalığının, müzik işletmeciliğinin, kompozisyonların geliştirilmesi. Müzik yayıncılığı. İ


Kimler için: Müzisyenler, besteciler, aranjörler, programcılar, içerik tasarımcıları, müzikologlar, etkinlik tasarımcıları, dijital sanatçılar, söz yazarları.

Müzik teorisi bilgisi ve enstrüman hakimiyeti gerekli değildir. 

 

4- Ses Kayıt ve Müzik Yapımı Yönetimi 

 

Konular: Hacimsel algılama, kayıt estetiği, sayısal ses işlemleri,  frekanslar, zaman ve ses şiddeti ilişkisi, ses ve çözünürlük, ses kayıt yöntemleri, niyet şekillenmesi, yaratıcılık yönetimi, söz ve müzik ilişkisi, performans optimizasyonu, takım çalışması, entonasyon, ön yapım ve yapım süreci, dinleme sistemleri, editing, mixing ve mastering, neden müzik kayıt ediyoruz, bölgesel ve global müzik piyasası, müzik ve kültür.

Kazanımlar: İşitsel estetiğin gelişmesi, geniş bant ses hakimiyeti, dinleme ve dinletme olgularının gelişmesi, zaman yönetimi, öncelik yönetimi, takım yönetimi, çoklu görev yönetimi, global müzik algısının gelişmesi. 

 

Kimler için: Müzisyenler, besteciler, aranjörler, programcılar, içerik tasarımcıları, müzikologlar, etkinlik tasarımcıları, ses mühendisleri, dijital sanatçılar.

Temel ses işleme bilgisi gereklidir. 

Atölye formatı:  Dinleti eleştirel dinleme ve tartışma şeklindedir. 

5- Müzik Yapımı Analizi ve Müzik Pazarlaması

 

Konular: Kayıt estetiği, hacimsel yaklaşım, enstrüman seçimleri, aranjman formları, performans yaklaşımları, kompozisyon yapısı, bilgisel ve duygusal yaklaşım, lisan kullanımı, kültürel etkileşim, pazarlama, ürün, hedef

kitleler, ölçme & değerlendirme, pazarlama araçları, 

Kazanım: Eleştirel dinlemenin gelişimi.  Müzik analizi ve müzik pazarlaması sistematiğinin gelişimi. 

Kimler için: Dinleyiciler, performans sanatçıları, besteciler, aranjörler, programcılar, içerik yöneticileri & tasarımcıları, müzikologlar, ses tasarımcıları,  ses mühendisleri, mastering uzmanları, medya çalışanları,  radyo programcıları. 

 

Genel Bilgiler: 

Yönetici: Hakan Kurşun

Katılım koşulları: 

Sürekli katılım şartı yoktur. Verilen danışmalığın / dersin ücreti banka havalesi ile yapılır.  Ücretlere KDV dahil değildir

ve ücretler 31.03.2021 tarihine kadar geçerlidir.  

Önerilen standart program süreleri: 7, 14 veya 28 haftadır. Seçmeli dersler doğrultusunda özel müfredatlar oluşturulmaktadır. 

Standart etkinlik süresi 60 dakikadır. 

Katılım bedeli: 350.-TL/ Saat 

Webinar ve özel projeler : 750.- TL Saat 

Oturumlar birebir yapılmaktadır. Toplu oturumlar için lütfen iletişim kurunuz. 

Müzik teorisi ve enstrüman bilgisi gerekli değildir. 

Başlangıç tarihi, kayıt ve sorularınız için lütfen iletişim kurunuz! workursun@gmail.com 

Ders konular ve seçmeli dersler için lütfen PDF'e bakınız: 

 

 

 

Sorular: 

 

Kompozisyon yapmayı bilmiyorum, sizde öğrenebilir miyim?

Evet, öncelikle amacımız duyma estetiği hakkında konuşabilmek ve seslerin derinlerinde olan titreşimleri duymanızı sağlamaktır. Kompozisyonlar bazen bir anda, bazen de tane tane gelir. Önemli olan duygularla anlaşmaktır, onları rahatça dinlemektir.  

 

Kayıt sanatları ve kompozisyon arasında nasıl bir ilişki var?

Kompozisyon içsel bir yaklaşımdır. Bir çeşit müzikal dışa vurumdur. Binlerce yıldan beri gözlemlenen bir olgudur. Şimdiki zamanda oluşan bir dildir. Kayıt sanatları oluşturulan kompozisyonları müzik transmisyonuna dönüştüren bir süreçtir. Müziğin geleceğe aktarılasını sağlar. Bu süreç esnasında kompozisyonun bir uzlaşı halini alması gerekmektedir. Bu uzlaşı aralarıdaki ilişkinin eseridir. 

 

Atölyelerde yaş sınırı var mı ve nasıl kayıt olabilirim?

 

Atölyelerimiz sadece yetişkinler içindir. 

Ödevler var mı? 

 

Evet, çeşitli ses kayıt, parça yazma, söz, video ve doğaçlama ödevleri programlar dahilinde vardır.

 

 

Fikirlerimi yayınlamam mümkün olacak mı?

 

Evet, programlar dahilinde yapmış olduğunuz parçaları tescil edip sayısal ortamda Tunecore veya Distrokit ve benzeri servisleri kullanarak Apple music ve Spotify üzerinden yayınlamanız mümkündür. Bizim de bir yayınlama servisimiz mevcuttur.  


 

Başlangıç tarihi, kayıt ve sorularınız için lütfen iletişim kurunuz! workursun@gmail.com

"Kompozisyon yapmak, telif üretmek veya yönetmek isteyenlerin her sabah kalkar kalkmaz beş dakika doğaçlama etüdü yapmalarını öneriyorum "  Hakan Kurşun